maanantai 20. marraskuuta 2006

Kannanotto koulujen puolesta

Suurkoulujen eli yli 600 oppilaan koulujen lisääntyminen Helsingissä on huolestuttava suuntaus.
Myös vanhemmat ja oppilaat kampanjoivat pienempien kouluyksikköjen puolesta. On aika kuulla heitä ja rajata koulujen koko niin hallinnollisesti kuin oppilasmäärältäänkin inhimillisen kokoiseksi ja toimivaksi oppimisympäristöksi.

Mielestämme yli 600 oppilaan kouluja ei tarvita lisää Helsingissä. Erityisesti peruskoulujen tulee olla pienempiä ja neljän alimman luokan opetuksen tulisi olla mahdollisimman lähellä kotia turvallisien liikenneyhteyksien päässä. Ne voivat olla osa isompaa hallinnollista kokonaisuutta, mutta sijaita mahdollisuuksien mukaan pienemmässä viihtyisässä yksikössä. Jättikoulussa yksittäinen oppilas helposti hukkuu massaan, eikä oppilaiden ja opettajien suhde tue helposti oppimista. Sopivan kokoisessa koulussa lähes kaikki opettajat ja oppilaat tuntevat toisensa, mikä luo turvallisuutta ja motivaatiota. Yhteisöllisyys ja kodin tuki on tärkeä osa opiskelun tukea.

Riittävä ja ajoissa puuttuva oppilashuolto, erityisopetus sekä oppilaanohjaus ovat tärkeä osa kokonaisuutta. Suurissa lukioissa riittämätön oppilaanohjaus hidastaa opintoja. Peruskoulussa riittämätön tuki altistaa koulupudokkuudelle. Kaupungin teettämä konsulttiselvitys ei ole päätös vaan taustatietoa kouluverkkoasiassa.

Pohjois-Helsingin vihreät esittävät, että ainakin Yhtenäiskoulu, Soinisen koulu, Hietakummun sivupiste, toinen Herttoniemen sivupisteistäja Kumpulan viipalekoulu näillä perusteilla jätetään pois lakkautettavien suomenkielisten peruskoulujen listalta ensi tilassa.

Tervetuloa tukiryhmääni

Hei!

Tule mukaan eduskuntavaalitukiryhmääni. Kampanjani pääpaino on koulutuksessa ja sosiaalipolitiikassa. Haluan tukea hyvinvointivaltiota perustuksia myöten!


Vaaliteemanani on
"HEIKOMMAN PUOLELLA!"

  • Lisää tukea nuorten ja lapsiperheiden arkeen!
  • Työn ja perheen yhdistämistä tuettava!
  • Koulutukselle lisää voimavaroja!

Työtä ja tehtävää riittää kaikille halukkaille. Voit osallistua omien voimavarojesi ja aikataulujesi mukaisesti. Yksinhuoltajaäidin arjessa kaikki vaaliapu on tarpeen ja tervetullutta!

Jos sinulla on kysyttävää tai palautetta tai haluat mukaan tukiryhmääni tekemään yhdessä eduskuntavaalikampanjaa!

ingervo.sirkku@gmail.com
puh. 050-327 0670

--------------------------------------------------------------------------

Koulutukseni:
KM, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, nuorisonohjaaja, sosiaalityöntekijä

Harrastukseni:
Koirat, ratsastus, kuoro ja karaoke

Perhe:
2 lasta ja 2 koiraa

Järjestökokemukseni/luottamustehtäväkokemukseni:

Mannerheimin lastensuojeluliitto
Nuorten Palvelu
Pohjois-Helsingin vihreät
Koillis-Helsingin vihreät
Helsingin Vihreät
Vihreän liiton valtuuskunta

kaupunginvaltuutettu
kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen,
sosiaalilautakunnan puheenjohtaja
koulutuslautakunnan jäsen
vapaa-ajan lautakunnan varajäsen
sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen
Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsen
kaupunginhallituksen varajäsen
seurakuntaneuvoston jäsen
HOK-Elannon edustajiston jäsen
HUS-valtuuston jäsen
Yhtenäiskoulun johtokunnan jäsen

(Onneksi eivät ole kaikki tämän hetkisiä tehtäviäni!)