tiistai 10. huhtikuuta 2012

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMIVAMMAKSI!


Sosiaali- ja terveystoimi yhdistyvät viimeinkin 1.1.2013. Resurssit eivät saa valua hallintorakenteisiin. Saman ydinprosessin ehkäisevän ja korjaavan työn johtamisen pitää olla samassa osastossa osa-optimoinnin pienentämiseksi. Olympiarengasmainen organisaatiomalli tukisi tätä parhaiten.

Organisaatio on sitä, miten palvelut on järjestetty. Asiakkaan ei tarvitse etukäteen tietää mitä palveluja tai hoitoketjuja tarvitsee. Ytimessä on ennaltaehkäisy ja ajoissa puuttuminen. Korjaava työ ei saa syödä ennaltaehkäisyn voimavaroja. Varsinkaan elämän alkutaipaleella.

Varhaiskasvatuksen paikka jää vielä omaan linnakkeeseensa. Toivottavasti se löytää myöhemmin paikkansa sivistystoimesta omana perusopetukselle rinnakkaisena, mutta ei alisteisena yksikkönä. Myönteistä on, että leikkipuistot ovat jatkossakin oma yksikkönsä. On tärkeää, että varhaiskasvatus ei vie leikkipuistojen tiloja koululaiset unohtaen. Kesätoimintaa pitäisi lisätä myös ohjatusti pienten koululaisten tarpeita ajatellen. Päivittäin tai viikoittain käytettävän palvelun tulee olla lähipalvelu.

Vanhusten ja vammaisten palvelujen yhdistyminen samaan osastoon on hyvä. On kuitenkin varmistettava, että myös vammaisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä tuki toteutuu oikea-aikaisesti ja ikätasoisesti. Kotiin tarjottavien, avo- ja laitospalveluiden yhteistyö tulee parantua.

Nuorisotakuu velvoittaa ehkäisemään nuorten sivuunjäämiskehitystä nykyistä tehokkaammin. Ehkäisevän päihdetyön ja nuorten ennaltaehkäisevän päihdetyön paikka on nuorten aikuisten sosiaalityön ja lastensuojelun yhteydessä.

Lastensuojelun asiakkuudet jatkuvat usein jopa kolmanteen polveen. Siksi näihin ketjuihin pitäisi päästä kunnolla organisaatiouudistuksessakin puuttumaan ja varmistamaan apu ajoissa jo neuvolasta lähtien. Huoltajien päihde- ja mielenterveysongelmat ovat keskeinen syy lastensuojelun sijoituksiin. Päihdeongelman hoito ja kuntoutus ei ole vain terveydenhuoltoa. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen kannattaa sijaita samassa osastossa kuin muut lapsiperheiden ja lastensuojelun ydinpalvelut. Myös lasten psykiatrian yhteys lastensuojeluun on merkittävä.

HUSin omistajaohjauksen tiiviimpi nivoutuminen SOTE-organisaatioon on strategisesti tärkeää. Jokaisessa osastossa voisi olla oma HUS-kytkentä ja mahdollisuus toimeksiantoihin myös osastokohtaisesti - toimintojen sisällön mukaisesti.

Palveluneuvonnan pitää toimia. Esteetön nettineuvonta eri riitä. Haasteena jatkossa on myös, miten kehitetään erityistason liikkuvia työmalleja peruspalveluiden tueksi.

Henkilöstön merkitys ja riittävyys on ratkaisevan tärkeä uudistuksen onnistumisen kannalta. Kaikissa uusissa osastoissa tarvitaan sosiaali- ja terveyspalvelujen lähestymistapoja ja toimintakulttuurien yhteensovittamisesta. Nyt on aika siirtyä asiakkuuksien rajapinnoista yhteispintoihin. Henkilöstön määrän pitää olla riittävä, jotta työvoimapulan uhasta huolimatta työolosuhteet saadaan houkuttelevammaksi.

Kesäkuun valtuustossa päätetään sosiaali- ja terveystoimen näkyvästä, tietoisesta työnjaosta, johon kuuluvat säännöt ja rakenteet. Sen lisäksi on aina myös pinnan alla oleva toimintakulttuuri. Siihen liittyvät työpaikkojen piilonormit, asenteet, vuorovaikutus, keskinäiset suhteet, mielikuvat ja tunteet. Tunteet muutoksessa vaikuttavat ratkaisevasti siihen, miten muutos toteutuu. Muutokseen liittyy aina pelkoa ja surua. Jos muutoksen tunteet ovat ei-toivottuja, niin muutoksesta tulee hidas. Ja päinvastoin.

Ei kommentteja: